TOIMINTA KÄYNNISTYY PITKÄN TAUON JÄLKEEN. KATSO TOIMINTAKALENTERI.

Valkeakosken Eläkeläiset ry tarjoaa puhelinkeskustelu-mahdollisuutta;

Tunnetko yksinäisyyttä tai aikasi käyvän pitkäksi Koronavirusepi-demian aikana. Yhdistyksessämme on 6 henkilöä ilmoittautunut vapaaehtoiseksi auttajaksi, jos kaipaat puhelinkeskustelua tai haluat muuten jutella puhelimen välityksellä, kun aika alkaa käydä pitkäksi.

Kaupassa ja Apteekissa käyntejä he eivät voi tehdä, kun kuuluvat lähes kaikki riskiryhmään. Koronasairauden hoidosta, määräyksis-
tä ja rajoituksista saa parhaiden tietoa Valkeakosken kaupungin, Terveyskeskuksen, Tays:in ja THL:n tiedotteista sekä yleisten
tiedotusvälineiden kautta.

Kun tunnet tarvetta puhelinkeskusteluun ota yhteyttä seuraaviin
henkilöihin.

Martti Vartiainen puh. 0400 963030 klo 10.00-18.00 välisenä aikana

Seppo Martikainen puh. 0400 747458 klo 10.00-18.00 välisenä aikana

Jouko Pesonen puh. 040 8341086 klo 10.00-18.00 välisenä aikana

Riitta Juhela puh. 040 5891366 klo 10.00-18.00 välisenä aikana

Harri Asikainen puh. 050 5460924 klo 10.00-18.00 välisenä aikana

Niilo Kytökangas puh 040 7301182 klo 18.00-07.00 välisenä aikana


  • Kaupungin palvelunumerot ikäihmisille

    Ikäihmisille suunnattu neuvontanumero 040 335 7416 on virka-aikaan auki. Terveydellisissä kysymyksissä puheluita vastaanottaa terveysaseman omahoitajat tai puhelin 03-56917600 klo 8.15-10 ja klo 13-14
  • Jos epäilet koronatartuntaa, tee testi alla olevasta linkistä.

o Ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

o Ihmisarvoinen ja inhimillinen huolenpito ja hoiva

o Riittävä eläketurva ja laadukkaat palvelut

o Vaikutus- ja osallistumismahdollisuus yhteisakunnalliseen päätöksentekoon ja toimintaan

o Vaikutusmahdollisuus omista palveluista päättämiseen

o Osallistumismahdollisuus harrastus- ja kulttuuri-toimintaan

o Osallistumismahdollisuus kunto- ja terveysliikuntaan

o Osallistumismahdollisuus ystävätoimintaan, yhdessäoloon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen

-----------------------------------------------------------------------


Tervetuloa mukaan Valkeakosken vanhimman eläkeläis-järjestön toimintaan!

Olemme vireä viisikymppinen järjestö, joka kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen ja Suomen vanhimpaan eläkeläisjärjestöön, Eläkeläiset ry:hyn. Se, kuten oma yhdistyksemmekin, on jo yli 50 vuoden ajan tehnyt työtä eläkeikäisen väestön eläke-etujen parantamiseksi ja turvattujen vanhuuspäivien varmistamiseksi pitkän päivätyön yhteiskunnan hyväksi tehneille vanhuksille.

Yhdistyksemme toiminnan perustan muodostavat sen säännöt. Niiiden pohjalta järjestämme paikallista toimintaa. Kokoamme jäsenistöä yhteiseen toimintaan virkistäytymisen, harrastusten ja päättäjiin vaikuttamisen merkeissä. Eläketurvan parantamisen lisäksi ensisijaisena näemme vanhusten asumis-, sosiaali- ja terveyspalveluiden tasapuolisen takaamisen kaikille vanhuksille varallisuudesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

Kuulumme jäsenenä myös Eläkeläiset ry:n Pirkanmaan Aluejärjestöön, joka yhdistää alueemme eläkeläisjärjestöt ja niiden jäsenistön yhteiseen toimintaan ikäihmisten aineellisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin puolesta.