o Ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

o Ihmisarvoinen ja inhimillinen huolenpito ja hoiva

o Riittävä eläketurva ja laadukkaat palvelut

o Vaikutus- ja osallistumismahdollisuus yhteisakunnalliseen päätöksentekoon ja toimintaan

o Vaikutusmahdollisuus omista palveluista päättämiseen

o Osallistumismahdollisuus harrastus- ja kulttuuri-toimintaan

o Osallistumismahdollisuus kunto- ja terveysliikuntaan

o Osallistumismahdollisuus ystävätoimintaan, yhdessäoloon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen

-----------------------------------------------------------------------


Tervetuloa mukaan Valkeakosken vanhimman eläkeläis-järjestön toimintaan!

Olemme vireä viisikymppinen järjestö, joka kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen ja Suomen vanhimpaan eläkeläisjärjestöön, Eläkeläiset ry:hyn. Se, kuten oma yhdistyksemmekin, on jo yli 50 vuoden ajan tehnyt työtä eläkeikäisen väestön eläke-etujen parantamiseksi ja turvattujen vanhuuspäivien varmistamiseksi pitkän päivätyön yhteiskunnan hyväksi tehneille vanhuksille.

Yhdistyksemme toiminnan perustan muodostavat sen säännöt. Niiiden pohjalta järjestämme paikallista toimintaa. Kokoamme jäsenistöä yhteiseen toimintaan virkistäytymisen, harrastusten ja päättäjiin vaikuttamisen merkeissä. Eläketurvan parantamisen lisäksi ensisijaisena näemme vanhusten asumis-, sosiaali- ja terveyspalveluiden tasapuolisen takaamisen kaikille vanhuksille varallisuudesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

Kuulumme jäsenenä myös Eläkeläiset ry:n Pirkanmaan Aluejärjestöön, joka yhdistää alueemme eläkeläisjärjestöt ja niiden jäsenistön yhteiseen toimintaan ikäihmisten aineellisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin puolesta.