Liity jäseneksi

Valkeakosken Eläkeläiset ry toimii eläkeläisten ja ikääntyneiden edunvalvojana ja yhteenliittymänä ja jäsentensä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavana, omaehtoisen harrastustoiminnan järjestäjänä ja itseilmaisun areenana.

Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys mm.

  • vaikuttaa kunnalliseen ja muuhun yhteiskunnalliseen päätöksentekoon,
  • valvoo ikäihmisten oikeuksien toteuttamista,
  • järjestää kokouksia, neuvonta- ja luentotilaisuuksia,
  • kehittää harrastus-, virkistys-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa.

Jäseneksi voi liittyä jokainen, joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa ja sen tavoitteita, sekä suorittaa vuosittain yhdistyksen päättämän jäsenmaksun, joka vuonna 2016 on 16 €/vuosi. Jäsenetuna jäsen saa 8 kertaa vuodessa ilmestyvän Eläkeläinen-lehden. Jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta.  

Ota yhteyttä